Греко-католицька церква в роки Другої Світової Війни (Частина 2)

Ставлення митрополита Андрея до Третього рейху не змінювалось. Шептицький відкрито висловлював підтримку новим завойовникам і закликав народ до підтримки нової влади. 25 липня 1941 року митрополит Андрей звертається до галицького селянства з безпрецедентним для церковного діяча зверненням «До хліборобів»: «Шановні хлібороби! Німецька армія визволила вас із тяжкого рабства. Сьогодні ви можете вільно працювати для добра вашої сім`ї і вашого народу. Одначе ваше звільнення накладає на вас обов`язок по відношенню до власного і до німецького народів. Беззастережно виконуйте розпорядження ваших сільських властей і німецької армії. Більшовизм приніс вам тільки зло і…

Читати далі

Греко-католицька Церква в роки Другої Світової Війни

«Непереможну німецьку армію вітаємо як визволительку від ворога. Встановленій владі віддаємо належний послух» (Митрополит Андрей Шептицький «Пастирський лист» від 1 липня 1941 року)   В роки Другої Світової Війни кожна із сторін конфлікту переслідувала власні цілі. Прикро, що сьогодні історія спотворюється. Вірніше, пишуть її під певний політичний проект. Та цінність цієї науки не в тому, як її подають для усього загалу, а в дослідженні усіх деталей та об`єктивній оцінці подій. В період Другої Світової Війни греко-католицька церква постала в досить  неоднозначній позиції щодо діючого ладу. Підтримка Адольфа Гітлера, хвалебні пісні…

Читати далі

Як єзуїти «вкрали» митрополита Андрея

Постать митрополита Андрея Шептицького надзвичайно цікава і неоднозначна в історії України. Греко – католики називають його «українським Мойсеєм», національним лідером… Але виникає одне надзвичайно важливе питання: яким чином Роман Шептицький (в миру) «вступив в лави» уніатської структури? Чи добровільно? Адже не є таємницею, що батьки майбутнього ієрарха були надзвичайно віддані римо – католицькому обряду. Історики греко – католицької церкви уникають відповіді на ці важливі моменти, тим паче що уся архівна спадщина Шептицьких загадково зникла безвісти. Лишилися лише листи батьків митрополита Андрея – Софії та Яна Шептицьких, які і відкривають деякі…

Читати далі

Як уніатство переписує історію України

 «У 1596 році здійснилось приєднання частини Православної Церкви до Римо-Католицької у межах польсько-литовської державності. Спільнота, що повстала в результаті цього акту, одержала назву уніатської (пізніше – греко-католицької) церкви.» (Encyklopedia Katolicka. Lublin 1989,t.2,s.1126.) У різний час і в різні періоди історію України старалися переписати. Мета – інтерпретація тих чи інших фактів, чи їх замовчування в контексті впливу на суспільство. Щось схоже сьогодні можна спостерігати в діяльності УГКЦ. Ця релігійна конфесія, без усякого сумніву, активізувалася в усіх напрямках, доносячи до суспільства «альтернативну» історію України. Особливість їхнього викладу полягає в тому, що греко-католицизм…

Читати далі